UCRANIA

UCRANIA

  • Debut: 2003.
  • Nº de participaciones: 17.
  • Mejor resultado en final: 1º (2004, 2016 y 2022).
  • Mejor resultado en semifinal: 1º (2008 y 2022).
  • Peor resultado en final: 24º (2017).
  • Peor resultado en semifinal: 8º (2012).
  • Nº de victorias: 3.
Año
Intérprete/s
Canción
Posición Final
Puntos Final
Posición Semifinal
Puntos Semifinal
2003 Olexandr «Hasta La Vista» 14º/26 30
2004 Ruslana «Wild Dances» 1º/24 280 2º/22 256
2005 Greenjolly «Razom Nas Bahato» 19º/24 30
2006 Tina Karol «Show Me Your Love» 7º/24 145 7º/23 146
2007 Verka Serduchka «Dancing Lasha Tumbai» 2º/24 235
2008 Ani Lorak «Shady Lad 2º/25 230 1º/19 152
2009 Svetlana Loboda «Be My Valentine! (Anti-Crisis Girl)» 12º/25 76 6º/19 80
2010 Alyosha «Sweet People» 10º/25 108 7º/17 77
2011 Mika Newton «Angel» 4º/25 159 6º/19 81
2012 Gaitana «Be My Guest» 15º/26 65 8º/18 64
2013 Zlata Ognevich «Gravity» 3º/26 214 3º/16 140
2014 Mariya Yaremchuk «Tick – Tock» 6º/26 113 5º/16 118
 
2016 Jamala «1944» 1º/26 534 2º/18 287
2017 O.Torvald «Time» 24º/26 36
2018 Mélovin «Under The Ladder» 17º/26 130 6º/18 179
 
2020 Go_A «Solovey»
2021 Go_A «Shum» 5º/26 364 2º/16 267
2022 Kalush Orchestra «Stefania» 1º/25 631 1º/17 337

EUROVISIÓN: POR PAÍSES