ARMENIA

ARMENIA

  • Debut: 2006.
  • Nº de participaciones: 14.
  • Mejor resultado en final: 4º (2008 y 2014).
  • Mejor resultado en semifinal: 2º (2008 y 2016).
  • Peor resultado en final: 20º (2022).
  • Peor resultado en semifinal: 16º (2019)
  • Nº de victorias: 0.
Año
Intérprete/s
Canción
Posición Final
Puntos Final
Posición Semifinal
Puntos Semifinal
2006 André «Without Your Love» 8º/24 129 6º/23 150
2007 Hayko «Anytime You Need» 8º/24 138
2008 Sirusho «Qele, Qele» 4º/25 199 2º/19 139
2009 Inga & Anush «Jan Jan» 10º/25 92 5º/18 99
2010 Eva Rivas «Apricot Stone» 7º/25 141 6º/17 83
2011 Emmy «Boom Boom» 12º/19 54
2013 Dorians «Lonely Planet» 18º/2 41 7º/17 69
2014 Aram Mp3 «Not Alone» 4º/26 174 4º/16 121
2015 Genealogy «Face The Shadow» 16º/27 34 7º/16 77
2016 Iveta Mukuchyan «LoveWave» 7º/26 249 2º/18 243
2017 Artsvik «Fly With Me»  18º/26 79 7º/18 152
2018 Sevak Khanagyan «Qami» 15º/19 79
2019 Srbuk «Walking Out» 16º/18 49
2020 Athena Manoukian «Chains On You»
 
2022 Rosa Linn «Snap» 20º/25 61 5º/17 187

EUROVISIÓN: POR PAÍSES